Skip to content

3 December 2020

Merry Christmas and a Happy New Year from Nina Tilley, Ben Pugh and Leon Wheatley of the NTSU Welsh Society.

 

Translation

“During a time that’s full of uncertainty, be the reason that someone smiles. As a part of the NTU Welsh Society, we would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year”.

"Yn ystod amser o ansicrwydd, byddwch y rheswm mae rhywun yn gwenu. Fel aelod o cymdeithas cymraeg NTU, rydym yn dymuno chi nadolig llawen a blwyddyn newydd dda"

"Happy Christmas"
"Nadolig Llawen"

"Happy New Year"
"Blwyddyn Newydd Dda"

Visit the NTSU website to find out more about the Welsh Society.